​Трудовий договір в Польщі. Що це мені дає ? Що повинен містити?

Трудовий договір забезпечує найбільшу стабільність трудової діяльності працівника. Однак перед укладенням договору з роботодавцем слід ознайомитися зі своїми правами та обов’язками, які випливають з цієї форми працевлаштування. Також варто знати, як виглядає типовий трудовий договір. Завдяки цим знанням ви уникнете неприємних наслідків, які можуть виникнути у разі впровадження невигідних для працівника положень у договорі.

Трудовий договір. Основна інформація.

Трудовий договір укладається на підставі письмових згод працівника та роботодавця, які є сторонами договору. Договір підтверджує обов'язок працівника виконувати певний вид роботи для роботодавця у визначеному ним місці та часі. У свою чергу роботодавець зобов'язується наймати працівника за винагороду. Права та обов'язки, що випливають з цих трудових відносин, виникають переважно з положень Кодексу праці (який захищає права працівника та роботодавця) та правил внутрішнього розпорядку на робочих місцях (однак вони повинні відповідати закону та Кодексу праці).Трудовий договір має бути укладений у письмовій формі, що гарантує безпеку для обох сторін. Однак, якщо він був укладений усно чи іншим чином, це не обов’язково означає, що він не є дійсним. Важливо, щоб не пізніше дня початку роботи було складено письмове підтвердження умов трудових відносин (сторони договору, умови найму, вид договору).

Reklama


Кодекс праці розрізняє 3 види трудових договорів, які можуть укладатись між працівником та роботодавцем. Це договір на невизначений термін, на певний термін а також на випробувальний термін.

Які елементи має містити трудовий договір?

У трудовому договорі повинні бути зазначені, перш за все, сторони договору, вид договору, дата укладення, а також умови оплати та роботи.

Умови оплати та роботи повинні містити наступні положення

●     вид роботи

●     місце виконання роботи

●     оплата роботи, згідно з видом роботи, з зазначення складових оплати

●     робочі години

●     термін початку роботи

 

Для того, щоб трудовий договір був дійсним, вирішальне значення має визначення виду виконуваної роботи - без цього елемента він неможливий.

Важко припустити, що сторони домовилися про конкретну роботу, невідому на момент укладення договору. Інші положення договору не мають такого важливого значення для його дійсності. Їх відсутність може призвести - у разі виникнення сумнівів або суперечок - до необхідності доповнити договір на основі аналізу намірів сторін при укладенні договору.

 

Якщо ж не зазначено робочі години, то вважається що працівник повинен працювати повний робочий день, навіть якщо робота не передбачена на повний час. Також варто зазначити, що якщо заробітна плата не зазначена в договорі, або ж зазначена нижча ніж мінімальна, то за законом працівник має право на мінімальну заробітну плату згідно з чинним законодавством (це оголошується публічно кожного року).

 

Які положення не допускається у трудовому договорі ?

Роботодавцю заборонено розміщувати будь-які положення, що суперечать Кодексу праці. До таких належать положення щодо:

●     обмеження батьківських прав (навіть тимчасово)

●     визначення меншої кількості днів відпустки, відпустки для догляду за дитиною, тощо.

●     скорочення терміну попередження про звільнення

●     застосування штрафних санкцій за розірвання договору

●     відсутність оплати праці в ситуації простою закладу праці

●     конфіденційність заробітної плати

●     незаконні положення про неконкуренцію

●     згода на розірвання договору в разі вагітності

 

Розірвання трудового договору

Як виглядає розірвання трудового договору ? Це залежить насамперед від виду трудового договору, оскільки цей факт пов’язаний з мінімальними термінами попередження про розірвання, що зазначені в Кодексі праці.

Трудовий договір можна розірвати різними способами:

●     за домовленістю сторін

●     з урахуванням терміну попередження про розірвання договору

●     після закінчення терміну, на який був укладений договір

 

Термін попередження про розірвання при договорі на невизначений термін, а також на певний термін залежить від стажу роботи у даного роботодавця і становить:

●     2 тижні - якщо стаж роботи становить менше 6 місяців

●     1 місяць - якщо стаж роботи становить від 6 місяців до 3 років

●     3 місяці - якщо стаж роботи становить понад 3 роки

 

Термін попередження про розірвання при договорі на випробувальний термін становить:

-       3 робочі дні - для договору з терміном меншим ніж 2 тижні

-       1 тиждень - для договору з терміном понад 2 тижні

-       2 тижні - для договору з терміном понад 3 місяці

Процедура звільнення розпочинається з першого календарного дня місяця, наступного за місяцем в якому працівник подав заяву про звільнення. Отже, поточний місяць має закінчитися, а період попередження починається з початком нового місяця.

 

Чи потрібен дозвіл на роботу іноземцям?

Іноземці, які бажають працювати на території Польщі, як правило, повинні мати дозвіл на роботу, виданий відповідним воєводством. Однак положення трудового законодавства передбачають численні винятки з цього правила. Це включає громадянство країни-члена Європейського Союзу, Європейської економічної зони. Звільняються також іноземці, які мають статус біженця, дозвіл на постійне проживання або статус довгострокового резидента Європейського Союзу, а також іноземці, яким надано додатковий захист.

Матеріал створено у співпраці з InFakt


Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL